Zakelijke conflicten kunnen funest zijn voor een onderneming. Klanten waar een conflict mee heerst zullen eerder geneigd zijn om over te stappen naar de concurrent, en dat is natuurlijk iets dat u niet wil. Een weggelopen klant betekent immers minder omzet, maar daarnaast ook nog eens het risico dat andere klanten ook vertrekken. Een negatieve aura rondom uw bedrijf kan immers veel nadelige gevolgen hebben; klanten willen niet met iets dergelijks negatiefs geassocieerd worden en zullen dan graag hun heil elders zoeken.

Hoe voorkom je zakelijke conflicten?

Zakelijk conflicten zijn lang niet altijd goed te voorkomen. Toch kunt u de meeste conflicten wel voorkomen door bepaalde uitgangspunten in acht te nemen.

Zo zijn conflicten deels te voorkomen door op goede, persoonlijke voet met de klant in contact te treden. Natuurlijk blijven zakelijke contacten zakelijk en is formaliteit in een dergelijk klimaat gewenst, maar een klein persoonlijk tintje zal vaak zeer gewaardeerd worden.

Een andere mogelijkheid om conflicten te voorkomen is door in het geval van verschil van mening goed naar elkaar te luisteren. Laat beide partijen (en u dus vooral de andere partij) het woord doen en probeer op te vangen waar het probleem nu eigenlijk over gaat. Vaak is een probleem veel minder groot dan u in eerste instantie zou denken en ligt de oplossing dan ook dichterbij dan u denkt.

Wat als voorkomen niet lukt?

Vaak wordt er na mislukte gesprekken al snel teruggegrepen op de rechterlijke macht. Als het niet goedschiks kan dan moet het maar kwaadschiks, zo is vaak de gedachte. Toch is dat al helemaal funest voor de relatie tussen klant en bedrijf. Dit is te voorkomen door niet te kiezen voor een rechtszaak, maar voor veel persoonlijkere oplossingen te kiezen zoals bijvoorbeeld mediation of bemiddeling. Op die manier is er niet alleen oog voor een uitspraak over het probleem, maar staat het persoonlijke en lange termijn contact op een gedeelde eerste plaats. Zo kunt u samen met de klant weer door één deur en bent u in ieder geval die klant niet kwijt geraakt.