Arbeidsrecht

Bel ons 085-4011595

Arbeidsrecht advocaat in Rotterdam

Als werkgever bent u afhankelijk van uw werknemers en andersom bent u als werknemer afhankelijk van uw werkgever. Om die reden is het belangrijk om conflicten uit de weg te gaan of wanneer deze zich voor doen, te zorgen voor een snelle oplossing. Waar u hoopt dat een conflict uitblijft kunnen er discussies ontstaan over bijvoorbeeld loonzaken, over het ontslaan van medewerkers, enzovoorts. In deze gevallen kunt u samen met uw werkgever of werknemer proberen tot een oplossing te komen, maar ook de hulp inschakelen van een arbeidsrecht advocaat van ons advocatenkantoor. Een arbeidsrecht advocaat kan u precies vertellen waar u als werknemer of –gever recht op heeft.

Tot een schikking komen met behulp van een arbeidsrecht advocaat

Omdat het bij conflicten in bedrijfssfeer vaak om relatief kleine zaken gaat, is het niet altijd direct noodzakelijk om een werkgever of werknemer voor het gerecht te dagen. Dit kost u daarbij erg veel tijd en geld, wat u liever besteed aan bijvoorbeeld het verhogen van de omzet. Een arbeidsrecht advocaat zal ook altijd proberen om samen met de andere betrokken partijen tot een schikking te komen. Als het bijvoorbeeld gaat over het ontslaan van een medewerker dan kunt u hier een financiële vergoeding tegenoverstellen. Een schikking is een oplossing die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is.

Naar het gerechtshof met een arbeidsrecht advocaat aan uw zijde

Wanneer een van de betrokken partijen niet instemt met een schikkingsvoorstel  kunt u de werknemer of werkgever voor het gerecht dagen. Ook in dit geval zal onze arbeidsrecht advocaat aan uw zijde staan tijdens de rechtszaak. Doel hierbij is natuurlijk een zo gunstig mogelijk uitslag forceren voor uw zijde van het verhaal. Dit kan in de vorm van een financiële vergoeding zijn of in de vorm van bepaalde rechten Waarmee kunnen onze advocaten u helpen?